Slovenija
2744 ogledov

Kam z odmrznjenim mesom in ostalo uničeno hrano?

poplave Komenda
1/16
Saša Despot
Pri odstranjevanju posledic poplav in plazov na terenu nastajajo gore odpadkov, ki jih bo treba čim prej prepeljati v zbirne centre. Na pristojnem ministrstvu upajo, da jim stanje v naslednjih 14 dneh uspe normalizirati.

"Na terenu zelo dobro deluje sistem odvoza ne samo kosovnih, ampak tudi vseh mešanih odpadkov," trenutne razmere ocenjuje minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Na ministrstvu so od sobote dalje v aktivnem stiku z vsemi, ki delujejo na dotičnem področju – tako z Združenjem občin Slovenije, Združenjem mestnih občin, Skupnostjo občin Slovenije, Zbornico komunalnega gospodarstva ter posameznimi komunalnimi podjetji. Skupni cilj je čim bolj sproti zagotoviti koordiniran odvoz odpadkov. "Pristop se je izkazal za pravilnega, res pa je, da smo morali marsikje počakati, da so bile prometnice ustrezno sanirane, da se je lahko dostopalo do bolj oddaljenih in bolj prizadetih točk," je dodal minister Kumer. 

Ponekod pogostnost odvoza odpadkov že upada, drugje še ne. Odvisno od razmer na območju, poleg tega niso povsod soočeni z enakimi težavami oziroma izzivi. Na ministrstvu so si zadali cilj, da se v štirinajstih dneh stvari sanirajo do te mere, da bo začela količina odpadkov na mestih, ki so bila v teh dneh določena za odvoz, padati. Poudariti je treba, da si komunalna podjetja in občine pri tem med seboj pomagajo. Tudi na najbolj težko dostopnih območjih odvozi odpadkov potekajo. 

Za odstranjevanje odpadkov bo poskrbela Slovenija sama, saj ima dovolj lastnih kapacitet. Komunalna podjetja bodo delovala tudi čez vikende in praznike, da bi se velike količine odpadkov čim prej odpeljalo v zbirne centre. 

poplave Komenda | Avtor: Saša Despot Saša Despot

Obračajte se na lokalne predstavnike

"Ključno je, da se vsi obračajo na regionalne centre, na civilno zaščito, ki koordinira odvoz odpadkov. Posamezne občine so se organizirale tako, da so določile točke, kamor se lahko začasno odvozijo vsi odpadki, potem pa jih komunalna podjetja oziroma pogodbeniki, koncesionarji odvažajo v zbirne centre, kjer je dovolj kapacitet," je zagotovil minister Kumer. V zbirnih centrih se nato odpadki ločujejo in se z njimi ravna skladno s sistemom ravnanja z odpadki. 

Minister Kumer se je zahvalil vsem, ki so se v preteklih dneh urgentno in koordinirano odzvali na nastalo situacijo. Vse je prosil še za nekaj dni strpnosti, da se vse odpadke čim prej sanira in odvozi v za to namenjene površine, da "ne bi kasneje prišlo slučajno do kakšne ekološke katastrofe". 

obisk Ursule von der Leyen v Sloveniji po poplavah | Avtor: Flickr/Vlada RS Flickr/Vlada RS

Upoštevajte navodila

Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje, je poudarila, kako pomembno je, da posamezniki upoštevajo navodila, ki jih dobijo tako s strani ministrstva, civilne zaščite, občin in komunalnih podjetij. "Pomembno je, da se na začasnih skladiščih oziroma mestih, določenih za zbiranje, zbirajo samo kosovni odpadki ter električna in elektronska oprema, ki nima velikega vpliva na okolje," je poudarila. Odpadki bodo z omenjenih mest odpeljani v zbirne centre in pravilno obdelani. Za nevarne odpadke, olja, odpadno hrano in podobne stvari je treba postopati drugače. Tudi glede tega morajo posamezniki slediti navodilom občine in komunalnih podjetij, pristojnih za območje, na katerem živijo. 

Država bo krila stroške odvoza odpadkov od občine do zbirnih centrov, prav tako bo krit strošek glede nevarnih odpadkov, za katere bodo poskrbeli posamezni koncesionarji. "Zelo pomembno je, da se držimo teh navodil, da se po koncu sanacije poplavnih območij tovrstna odlagališča zaprejo in se spet vzpostavi normalen način zbiranja odpadkov," je poudarila Bolte.

Do zdaj na ministrstvu niso bili obveščeni, da bi kje prišlo do kakšnega izliva nevarnih snov ali težav z industrijskimi odpadki. Napovedali pa so, da bodo v naslednji fazi sledile analize okolja in monitoringi. 

Medvode, poplave | Avtor: M. Ha. V Medvodah na Cesti komandanta Staneta, v hiši, kjer se je za peka izučil narodni heroj Franc Rozman Stane. Posneto 5. avgusta 2023. M. Ha.

Iščejo rešitve za mulj

Odstraniti bo treba tudi velike količine mulja. Tanja Bolte je povedala, da se dogovarjajo, da bi na določenih območjih uredili začasne deponije in mulj na pravilen način obdelali. Znotraj ministrstva iščejo ustrezne rešitve, o katerih se bodo nato pogovorili z občinami.

Težava so tudi gradbeni odpadki. "Zbirni centri so tisti, ki zbirajo gradbene odpadke. Z njimi bomo poskušali ravnati tako, da se začasno ali sanirajo določena območja, če so odpadki primerni za to sanacijo," je povedala in dodala, da že potekajo dogovori z nekaterimi občinami v okolici Ljubljane. 

Zavreči bo treba veliko hrane

Po poplavah je med odpadki tudi veliko hrane. Biološke razgradljive kuhinjske odpadke, vključno z odmrznjenim mesom, ki je posledica nedelovanja zamrzovalnih skrinj, se odda v zabojnike za ločeno zbrane biološke odpadke. Če teh ni na voljo, je treba pri občini ali lokalnem komunalnem podjetju preveriti, kam se lahko odda odpadna živila.

Občina oziroma izvajalec javne službe lahko v primeru velikih količin odmrznjenega mesa vključita koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 ter se z njim dogovorita o načinu prevzema. Koncesionar za to področje je podjetje Koto. Koto je pristojen tudi za odvoz kadavrov. Prevzem zagotavljajo na 90 prevzemnih mestih. 

poplave Komenda | Avtor: Saša Despot Saša Despot

Za uničena vozila odgovorni lastniki

Poplavne vode so uničile veliko število vozil. Odločitev o tem, kaj storiti z omenjenimi vozili, je na strani lastnika vozila. Lastnik vozila mora uničeno vozilo oddati na zbiralnem mestu ali v obratu za razstavljanje, ki izvaja prevzem izrabljenih vozil.

Ne kurite odpadnega lesa in drugih odpadkov

Pomembno je, da se kupi odpadnega lesa in ostalih odpadkov, ki so nastali v teh dneh, ne kurijo, saj bi pri tem lahko prišlo do izpustov škodljivih snovi v zrak, kar bi dodatno obremenilo okolje ter ogrozilo zdravje ljudi. Te odpadke prevzemajo izvajalci občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. 

Odpadke je treba pri čiščenju v največji možni meri ločiti in oddajati ločeno, tako kot je to veljalo pred izrednim dogodkom. 

Občine so tiste, ki morajo občane obvestiti, kdaj se zbiranje odpadkov ne bo več izvajalo na začasnih prevzemnih mestih. Kot že samo ime pove, so bila ta mesta vzpostavljena zgolj za obvladovanje izrednih razmer. Ko bodo odpadki s teh mest prevzeti, se bo zbiranje odpadkov izvajalo kot pred poplavami.

dezurni@styria-media.si

Komentarjev 2
  • munja 15:17 10.avgust 2023.

    Novinarji, čimveč podatkov napišite, da bodo cigani vedeli, kje krasti.

  • Avatar Garancija
    Garancija 13:09 10.avgust 2023.

    Ubogi narod,še tisto kar si sami pridelajo imajo uničeno