Kranj
557 ogledov

Gorenjska kot študijski primer za prilagajanje podnebnim spremembam s pomočjo pametne specializacije

Gorenjska, Bohinj arhiv Moja Slovenija na dlani
Evropska komisija je izbrala Gorenjsko regijo za študijski primer vpeljave transformativnih inovacij pri Misiji o prilagajanju podnebnim spremembam.

K Misiji o prilagajanju podnebnim spremembam je Gorenjska kot prva med slovenskimi regijami pristopila novembra 2022. V okviru sodelovanja med Generalnim direktoratom za podnebje in Skupnim raziskovalnim središčem Evropske unije so izbrali prav Gorenjsko kot prvo izmed petih regij v Evropi za analizo območja.

Gorenjsko sta v teh dneh tako obiskala Claire Nauwelaers, strokovnjakinja za znanost, tehnologijo in inovacijsko politiko, in Richard Harding, strokovnjak za trajnostni urbani razvoj. Njuna naloga je opraviti intervjuje z regijskimi in nacionalnimi odločevalci. V okviru študije bodo nato analizirali trenutne vzorce sodelovanja med deležniki na področju raziskav in inovacij. Prepoznavali bodo ovire, dobre prakse in rešitve za prilagajanje podnebnim spremembam s pomočjo pametne specializacije.

Strokovnjaka sta začela intervjuje v Kranju, kjer je župan Mestne občine Kranj (MOK) in predsednik Sveta gorenjske regije Matjaž Rakovec predstavil napredek regije in področja za možne izboljšave. Izrazil je zadovoljstvo, da je Gorenjska pridobila kar dve misiji, in sicer regijsko Misijo o prilagajanju podnebnim spremembam ter Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030, v kateri med slovenskimi mesti poleg Kranja sodelujeta še Ljubljana in Velenje. Tomaž Lanišek, vodja urada za razvoj, pametno skupnost in projekte na občini, je predstavil aktivnosti MOK s področja pametne specializacije. Podrobneje je predstavil projekt Pametno naselje Mlaka, ki je bil v evropskem prostoru prepoznan kot eden od štirih primerov dobre prakse na področju pametnih mest. Strokovnjaka je seznanil tudi z drugimi projekti, kot so priprave na vzpostavitev pametne mestne kartice, energetske sanacije stavb, elektrifikacija občinskih vozil, nakup osmih električnih avtobusov, širitev kolesarske mreže, postavitev zelene strehe na osnovno šolo Staneta Žagarja in podobno. Črtomir Kurnik, direktor Lokalne energetske agencije Gorenjske, ki koordinira Misijo o prilagajanju podnebnim spremembam za Gorenjsko regijo, pa je predstavil sodelovanje med deležniki v regiji in izvajanje aktivnosti Trajnostnega energetskega in podnebnega akcijskega načrta.

Srečanje na Mestni občini Kranj, Evropska komisija, Claire Nauwelaers in Richard Harding, Matjaž Rakovec, Tomaž Lanišek, Črtomir Kurnik | Avtor: arhiv Mestna občina Kranj arhiv Mestna občina Kranj

Strokovnjaka Claire Nauwelaers in Richard Harding bosta z intervjuji nadaljevala tako na Gorenjskem kot tudi pri predstavnikih ministrstev in znanstveno-raziskovalnih inštitucij. Rezultate študije bodo objavili jeseni. Ti bodo v pomoč pri razvoju vseh evropskih regij, ki se soočajo s podobnimi izzivi.

Komentarjev 1
  • Kmodri 12:11 17.julij 2023.

    Primer rezervata za divje zveri! Ljudje naj živijo zaprti v kletkah, pardon hišah!