Pod streho > Varčna hiša
95638 ogledov

Novi stroški za lastnike sončnih elektrarn

sončna elektrarna Profimedia
Od 1. februarja letos veljajo nova pravila o delovanju trga z električno energijo, ki med drugim prinašajo tudi spremembe pri razdelitvi stroškov odstopanj iz naslova samooskrbnih sončnih elektrarn. Po novem bodo ti stroški med dobavitelje razporejeni bolj pravično, vprašanje pa je, ali jih bodo prevalili na lastnike samooskrbnih sončnih elektrarn.

Kot so nam pojasnili v Energetiki Ljubljana, odstopanja nastajajo kot posledica med napovedjo proizvodnje in odjema ter realizacijo. "Gre za bilančni obračun električne energije (torej nakup energije in odstopanja med dejansko porabljenimi in kupljenimi količinami), ki se za dobavitelje obračunava na 15-minutni ravni in ne na letni ali mesečni ravni, kot to velja za samooskrbne odjemalce," dodajajo v Energiji plus. 

Dobaviteljem nastajajo stroški

Pri tem dobaviteljem električne energije nastajajo stroški, saj kot pravijo v Energiji plus in ECE "nobena ura in njena poraba nista enaki drugi, zato so tudi cene na trgu za posamezne ure različne. S tem pa tudi vrednost energije, ki je pri proizvodnji oddana v omrežje in prevzeta iz njega. Vrednost energije, ki je oddana v omrežje v času viškov in je odjemalci ne potrebujejo, je nižja od vrednosti, ko proizvodnje ni in odjemalci energijo jemljejo iz omrežja. Tudi če se na mesečni ravni količini oddane in prevzete energije izenačita, je vrednostno ta razlika precejšnja (po ocenah 30 odstotkov) in trenutno v škodo dobavitelja."

To pomeni, da se od količine mankov odšteje količina viškov, istočasno pa prihaja do razlike v vrednosti med njima, dodajajo v Petrolu. Zaradi tega dobavitelji nosijo finančno breme, ki je razlika med ceno, ko je elektrike veliko, in ceno, ko je elektrike manj.

Še bolj plastično to pojasnijo v GEN-I: "Odjemalci s samooskrbnimi sončnimi elektrarnami energije iz sončne elektrarne nimajo na razpolago vedno, ko jo potrebujejo, in obratno, ne potrebujejo je vedno iz sončne elektrarne, ko jo imajo. Obe razliki pokrijemo dobavitelji. Zjutraj in zvečer, ko je energija praviloma draga, jo moramo dobaviti odjemalcu, saj je proizvodnja iz njegove sončne elektrarne takrat prenizka ali je ni. Čez dan, ko je proizvodnja najvišja, pa je odjem nižji, zato lahko nastajajo viški proizvedene energije iz sončne elektrarne. Ker je čez dan praviloma veliko viškov, je cena električne energije na trgu takrat nizka, zato moramo dobavitelji viške prodajati po nizki ceni. Stroški torej nastanejo, ker moramo dobavitelji tudi odjemalcem s sončnimi elektrarnami dobavljati drago energijo, viške pa prodajati po nizkih cenah."

Stroške, ki pri tem nastajajo, plačajo dobavitelji, ali kot pravijo v SunContract: "Dodatni stroški dobaviteljem nastajajo zaradi pokrivanja urnih odstopanj med proizvedeno in porabljeno električno energijo posameznega odjemalca s samooskrbno sončno elektrarno, hkrati pa mu dobavitelj teh razlik zaradi uredbene ugodnosti letnega netiranja mesečno ne sme poračunavati."

Samooskrbe po novem del merjenega odjema

Odstopanja in stroški dobaviteljem nastajajo že ves čas, odkar so v omrežje priklopljene samooskrbne elektrarne, s 1. februarjem se je spremenilo le to, da bo po novem za ta odstopanja vsak dobavitelj odgovoren le za svoje odjemalce. Do zdaj se je breme med dobavitelje porazdelilo, ne glede na to, koliko je kdo od njih imel odjemalcev s samooskrbnimi SE. Tako so tisti z veliko odjemalci plačevali manj, kot bi morali, in nasprotno, dobavitelji z malo odjemalci so plačevali več, kot bi morali. 

Zaradi vse večjega števila SE je bilo takšno plačevanje stroškov nevzdržno, zato so v novih pravilih samooskrbne sončne elektrarne uvrstili v merjen odjem. "Samooskrbni odjemalci niso več del ne-merjenega odjema oziroma bolj natančno tako imenovanega preostalega odjema, kjer so bili zajeti vsi odjemalci s priključno močjo do 43 kW. V tem so bili tako zajeti gospodinjski odjemalci, samooskrbni odjemalci in mali poslovni odjemalci. Pred to spremembo smo dobavitelji vse te odjemalce lahko videli kot en segment in smo temu ustrezno tudi napovedovali njihov odjem ter upravljali tveganja. Po 1. februarju pa so samooskrbni odjemalci postali samostojen merjeni segment, kar pomeni, da jih moramo posebej napovedovati in upravljati zanje specifična tveganja," pravijo v GEN-I.    

Zaradi spremembe načina merjenja se, kot navajajo v Energetiki Ljubljana, "dobavitelju povečajo cenovna tveganja in posledično stroški odstopanj, kar lahko upošteva v ponudbeni ceni za odjemalce. Merjeni odjem pomeni, da se celotna proizvodnja sončnih elektrarn meri v realnem času, do sedaj se je proizvodnja obravnavala na mesečnem oziroma letnem nivoju."

Tveganje je zdaj v tržni ceni in strošku 2,42 evra na mesec

Vprašanje pa je, ali bodo zdaj predvsem dobavitelji z velikim številom odjemalcev s SE stroške odstopanj prevalili nanje in ali nova pravila kakorkoli vplivajo na samooskrbne SE, ki spadajo v staro shemo net meteringa. 

V Energetiki Ljubljana preučujejo, kako vzpostaviti poslovni model za merjene odjemalce, ki imajo net-metering, da bo vzdržen za dobavitelja in za odjemalca. Iz Energije plus in ECE sporočajo, da "za zdaj nismo sprejeli nobene odločitve o zaračunavanju dodatnih stroškov. Dejstvo pa je, da stroški nastajajo in so z večanjem števila samooskrbnih elektrarn vse večji." V GEN-I pa, da zaenkrat ne predvidevajo, da bi stroške net-meteringa prevalili na odjemalce.

V skupini Petrol pa so stroški že zdaj odraženi v ponujeni tržni ceni za kWh in premiji za odstopanja v samooskrbi, kar znaša 2,42 evra na mesec za posamezno merilno mesto.

To je neustavno spreminjanje pravil za nazaj

Nekoliko drugačen odgovor smo dobili iz SunContracta, kjer pravijo, da je za razumevanje celotne problematike treba vedeti, da letos spremenjena pravila nalagajo dobaviteljem električne energije sprotni obračun za samooskrbne sončne elektrarne, kljub temu da imajo odjemalci letni obračun (net metering). "V SunContract menimo, da je nepravično, da se izničijo pravila, ki jih je država obljubila lastnikom samooskrbnih sončnih elektrarn ob njihovi odločitvi za zeleni prehod. Spreminjanje pravil za nazaj posega v zakonsko pridobljene pravice, kar je neustavno. Predlog SunContracta je, da država zagotovi sistemski vir za pokrivanje stroškov letne izravnave iz podnebnih virov ali iz sklada za obnovljive vire. Zato podpiramo januarsko napoved državne sekretarke Tine Sršen, navedeno v pismu, ki ga je naslovila na Agencijo za energijo." 

V pismu je Tina Seršen navedla: "V zvezi s težavo razlike v tržni ceni energije v času visoke proizvodnje novih OVE virov in cene v času nizke proizvodnje se ministrstvo zavezuje, da bo s prenovo zakonodaje na tem področju, ki je načrtovana v letu 2024, dopolnilo sistemsko ureditev na področju samooskrbe."

Obračuni še vedno na letni ravni

Ob tem pa vsi dobavitelji poudarjajo, da se kljub stroškom, ki zaradi odstopanj nastajajo, in spremembe meritev, ki zdaj vključuje tudi samooskrbne SE, za tiste, ki se jim oddaja in odjem elektrike obračunava po shemi neto meritev, tudi v prihodnje ne bo spremenilo. Še vedno se bosta odjem in oddaja elektrike poračunala na letnem nivoju. 

Sprememba pravil o delovanju trga z električno energijo ne vpliva na obračun samooskrbnih odjemalcev po sistemu net-metering. Odjemalci, ki so vlogo za postavitev sončne elektrarne oddali po 1. januarju letos, pa bodo imeli 15-minutni obračunski interval in mesečni obračun (brez netiranja).

dezurni@styria-media.si

Komentarjev 55
 • rd2dmk2 07:20 19.april 2024.

  no en primer poslovanja v SLO.. septembra grem vzadrugo in kupim habolka 2€ za kilogram. potem pa pridem januarja v isto zadruga on tam prodajajo ista svoja jabolka iz lastne hladilnice po 1€ za kilogram. vam je jasno ? drug ...prikaži večg primer pa je tale ko hruško obira en sam ima v vsaki letini dobolj hrušk, ko hruško napada trop rabutancev ni v nobeni, pa še tako dobri letini, dovolj hrušk za vse. ko je bilo par SE je bilo super, sedaj ko so že na vsaki pasji uti , pa ne gre. ker NEk mora lufat.

 • Avatar Mehičanka76
  Mehičanka76 02:25 19.april 2024.

  Prvo se investicije spodbuja, ko folk na veliko investira v novitete zaradi katere bi prihranili, pa ga je treba udariti po žepu.

 • becar 17:19 18.april 2024.

  Mah saj za ta nategunski klump je veliko neustavnega, že to, da ima nekdo, ki je kupil včeraj, drugačen obračun kot drugi, ki je kupil danes.